Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

 TUẦN TỪ 12/9/2016 ĐẾN 18/9/2016

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI 8h30 HT Nguyễn Văn Đạo Tổ chức Lễ khai giảng khóa QH.2016.F1 và tuyên dương thành tích học tập, rèn luyện năm học 2015-2016.  
12/9/2016
14h00-17h00 HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Hội nghị tập huấn giới thiệu về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN cho cán bộ quản lý các cấp trong ĐHQGHN. BCN Khoa
14h00- 16h30 301, A1 Họp về kế hoạch tổ chức ngày 20/10/2016. Ban nữ công Trường.
THỨ BA 11h30 P. Hội thảo Khoa Kiện toàn BCH Chi đoàn giáo viên. BCN Khoa

Chi đoàn GV

Và CB quan tâm

13/9/2016
       
THỨ TƯ

14/9/2016

8h00- 10h00 410, A1 Hội nghị giao ban công tác quý III/2016. Thầy Đinh Hồng Vân
       
       
THỨ NĂM 8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
15/9/2016
       
THỨ SÁU        
16/9/2016
       
THỨ BẢY        
17/9/2016
CHỦ NHẬT

18/9/2016

       

 

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...