Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP TUẦN TỪ 31/10/2016 ĐẾN 06/11/2016

 

NHẮC VIỆC:

* Nhóm viết bảo cáo Tự đánh giá thu thập minh chứng và nộp VP tập hợp trước thứ 5 ngày 03/11/2016.

 

* Các thầy cô trưởng Bộ môn qua VP Khoa nhận phiếu điều tra của OIF chuyển cho CB trong tổ hòa thiện và nộp lại VP Khoa trước thứ 4 ngày 02/11/2016 (hoặc các thầy cô có thể cử CB của Tổ qua VP Khoa nhận và làm phiếu và nộp luôn cho VP)

 

* Các cô trong tổ CVHT năm 2-3-4 triển khai cho SV làm phiếu điều tra của OIF và nộp lại VP Khoa trước thứ 4 ngày 02/11/2016.

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI 8h30 phòng 101, A3 Họp Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ của NCS. Đỗ Lan Anh, Khóa 20, chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp. Thành viên Hội đồng và các cán bộ quan tâm.
31/10/2016
       
THỨ BA        
01/11/2016
       
THỨ TƯ

02/11/2016

       
       
       
THỨ NĂM 8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
03/11/2016
       
THỨ SÁU 14h00 –17h00 HT Nhà Sunwah GS. Trần Ngọc Thêm trao đổi về các bước chuẩn bị cho hồ sơ xét công nhận học hàm Phó Giáo sư.

Lưu ý: Các Tiến sĩ bắt buộc phải tham dự

Trưởng các khoa đào tạo, Phó Giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu sinh là cán bộ của Trường và các giảng viên quan tâm.
04/11/2016
       
THỨ BẢY        
05/11/2016
CHỦ NHẬT

06/11/2016

       
Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...