Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP TUẦN TỪ 10/04/2017 ĐẾN 16/04/2017

                                   

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

         TUẦN TỪ 10/04/2017 ĐẾN 16/04/2017

Nhắc việc:

Thực hiện nội dung cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm và Ngày pháp ngữ 20/3, kính  mời các thầy/cô phụ trách các Ban hoạt động qua VP Khoa (gặp em Xuân) nhận tiền hỗ trợ điện thoại cho ban mình phụ trách.

Cụ thể các Ban: Hội trường giao lưu tối 17/3; Hội trường sáng 18/3; Trại; Truyền Thông; Cơ sở vật chất; Ẩm thực; Trò chơi; Vận động tài trợ (đã nhận).

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI        
10/04/2017
       
       
THỨ BA        
11/04/2017
       
       
THỨ TƯ

12/04/2017

       
       
       
THỨ NĂM 8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
13/04/2017
8h00 -10h00 P. 410, A1 Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2017. Thầy Đinh Hồng Vân
8h30-11h30 P. 101, A3 Hội đồng thẩm định đề cương trong chương trình biên phiên dịch tiếng nước ngoài (HP Lý luận biên phiên dịch, Các vấn đề ngôn ngữ trong dịch thuật, Biên dịch văn học). Quyết định số 639/QĐ-ĐHNN ngày 07/4/2017
10h00 -11h00 P. 410, A1 Họp Trưởng tiểu ban Hội thảo Quốc gia 2017. Trưởng các tiểu ban
  12h00 Phòng họp Khoa Hướng dẫn cuộc thi Visions de Dong Da và Yen Bai BCN Khoa

Cô Lan Phương phụ trách cuộc thi

Cô Thu Hà 91

Cô Thùy Linh

THỨ SÁU 8h00 -10h00

 

P. 301, A1 Họp Ban tổ chức Ngày hội sáng tạo – Khoa học – Khởi nghiệp. 571/QĐ-ĐHNN ngày 24/3/2017
14/04/2017
10h00

 

P. họp BCN Tiếp chủ tịch Hiệp hội Afensh Ban chủ nhiệm Khoa
THỨ BẢY        
15/04/2017
CHỦ NHẬT

16/04/2017

       

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...