Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP TUẦN TỪ 08/05/2017 ĐẾN 14/05/2017

                                         LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

                                       TUẦN TỪ 08/05/2017 ĐẾN 14/05/2017

Nhắc việc:

  1. Lịch thi học kì II bắt đầu từ ngày 08/05/2017. Vậy kính đề nghị Thầy, Cô trưởng bộ môn hoặc cán bộ được giao phụ trách đề thi nộp đề thi cho Ban chủ nhiệm Khoa đúng thời gian quy định (10 ngày trước ngày thi môn học đó).
  2. Thầy, Cô trưởng các tổ bộ môn đăng kí lịch chấm thi với Văn phòng khoa.

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI        
08/05/2017
THỨ BA       `  
09/05/2017
THỨ TƯ

10/05/2017

       
      –        
THỨ NĂM 8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
11/05/2017
         
THỨ SÁU        
12/05/2017
THỨ BẢY        
13/05/2017
CHỦ NHẬT

14/05/2017

       
Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...