Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP TUẦN TỪ 01/05/2017 ĐẾN 07/05/2017

                                      LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

                                    TUẦN TỪ 01/05/2017 ĐẾN 07/05/2017

Nhắc việc:

Lịch thi học kì II bắt đầu từ ngày 08/05/2017. Vậy kính đề nghị Thầy, Cô trưởng bộ môn hoặc cán bộ được giao phụ trách đề thi nộp đề thi cho Ban chủ nhiệm Khoa đúng thời gian quy định (10 ngày trước ngày thi môn học đó).

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI     Nghỉ ngày Quốc tế laođộng1/5  
01/05/2017
       
       
THỨ BA      Nghỉ bù ngày 30/4  
02/05/2017
       
THỨ TƯ

03/05/2017

       
14h00-15h30   P410, A1 Họp góp ý cho Quy định về việc tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến của Trường ĐHNN-ĐHQGHN Thầy Đinh Hồng Vân
15h00 -17h00 P410, A1 Họp góp ý cho Quy định về việc công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để miễn học, ghi điểm các học phần thực hành tiếng và xét chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

 

     Cô Đặng Thị Thanh Thúy
THỨ NĂM 8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
04/05/2017
         
THỨ SÁU        
05/05/2017
       
THỨ BẢY        
06/05/2017
CHỦ NHẬT

07/05/2017

       
Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...