Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa NN & VH Pháp – Tuần 24 năm học 2017 – 2018 (22.01 – 28.01.2017)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 24 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 22.01.2018 ĐẾN NGÀY 28.01.2018

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

22/01/2018

     
     
THỨ BA

23/01/2018

     
     
THỨ TƯ

24/01/2018

8h30 HT Nguyễn Văn Đạo ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Tập huấn Quy chế đào tạo tiến sĩ. –          Thầy Đinh Hồng Vân

–          Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–          Cô Nguyễn Thanh Hoa

–          Giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên

9h00 Khoa Pháp Kiểm tra, rà soát tài sản –          Cô Nguyễn Thanh Hoa

–          Cô Hoàng Minh Thúy

13h30 Phòng Họp Họp Chi bộ –          Toàn thể đảng viên
14h00 Phòng Hội Thảo Họp Khoa –          Toàn thể cán bộ Khoa
15h00 -16h00 P 410, A1 Hội nghị BCH Công đoàn Trường mở rộng lần thứ III.

 

–          Thầy Lê Xuân Thắng
THỨ NĂM

25/01/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
     
THỨ SÁU

26/01/2018

10h00 Phòng họp BCN Đón tiếp chuyên gia Ségolène JUMEAUX –          Ban chủ nhiệm Khoa
     
     
     
THỨ BẢY

27/01/2018

     
       
CHỦ NHẬT

28/01/2018

     
Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...