Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa NN & VH Pháp – Tuần 12 năm học 2017 – 2018 (30.10 – 05.11.2017)

 

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 12 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 30.10.2017 ĐẾN NGÀY 05.11.2017

Thời gian từ 23.10  đến 03.11.2017 Trưởng Khoa Đinh Hồng Vân đi công tác nước ngoài, Phó trưởng khoa Đặng Thị Thanh Thúy được ủy quyền để điều hành các công việc hàng ngày của Khoa theo quy định của Nhà trường.

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

30/10/2017

     
     
THỨ BA

31/10/2017

8h00 ( cả ngày) P301, T3, Khoa Các khoa học lien ngành Bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA -Cô Đặng Thị Thanh Thúy
     
THỨ TƯ

01/11/2017

8h00 ( cả ngày) P301, T3, Khoa Các khoa học lien ngành Bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA -Cô Đặng Thị Thanh Thúy
13h30 P. Hội Thảo Tổng duyệt văn nghệ chào mừng 20.11 -Chi ủy Khoa

-BCN Khoa

-Thầy Ngô Hoàng Vĩnh

-Cô Nguyễn Thu Hà

-Cô Nguyễn Cảnh Linh

-Các gv quan tâm

14h00-15h30 P.410, A1 Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng về việc tổ chức ngày 20/11.  Thầy Lê Xuân Thắng
THỨ NĂM

02/11/2017

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
8h00-12h00 P.410, A1 Hội thảo Lấy ý kiến chuyên gia về Định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam. Cô Đặng Thị Thanh Thúy
     
THỨ SÁU

03/11/2017

14h00 P. Họp Khoa Họp xét nâng lương năm 2017 –          Chi ủy Khoa

–          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Ban chấp hành CĐ Khoa

–          Tổ trưởng các tổ bộ môn

THỨ BẢY

04/11/2017

9h00 VOV Chấm thi hát tiếng Pháp trên đài VOV Thầy Đinh Hồng Vân
       
CHỦ NHẬT

05/11/2017

8h30-16h30 TT. Phát triển ĐHQGHN Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng năm học 2017-2018 (6h30 tập trung, 6h45 xe xuất phát từ sân A1). Thầy Đinh Hồng Vân

 

 

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...