Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa NN & VH Pháp – Tuần 09 năm học 2017 – 2018 (09.10 – 15.10.2017)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 09 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 09.10.2017 ĐẾN NGÀY 15.10.2017

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

09/10/2017

8h00 – 9h00 Phòng họp C4 BCN Khoa tiếp Lãnh đạo sở Ngoại vụ Yên Bái BCN Khoa
9h40 Phòng họp C4 Họp giao ban BCN & VPK BCN Khoa

VP Khoa

THỨ BA

10/10/2017

       
14h00-16h00 Phòng họp khoa GĐ Trung tâm CNTT trao đổi  hướng dẫn ứng dụng E- learning vào các lớp thực nghiệm. – Nhóm Gv lớp thực nghiệm

– Các gv quan tâm

THỨ TƯ

11/10/2017

       
14h00 – 16h00 Phòng họp khoa Họp cốt cán để quán triệt các nhiệm vụ đào tạo

 năm học 2017 – 2018

-BCN Khoa

-Chi ủy Khoa

-Tổ trưởng, tổ phó các tổ bộ môn

       
THỨ NĂM

12/10/2017

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
14h30-16h30 HT Vũ Đình Liên Lễ Trao bằng Lớp Thạc sĩ Liên kết Quốc tế Khóa 22. -Thầy Đinh Hồng Vân

-Giáo viên tham gia giảng dạy Sau đại học

       
THỨ SÁU

13/10/2017

       
THỨ BẢY

14/10/2017

       
         
CHỦ NHẬT

15/10/2017

       

 

 

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...