Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa NN & VH Pháp – Tuần 04 năm học 2017 – 2018 (04.09 – 10.09.2017)

          KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP

    

                             LỊCH CÔNG TÁC

                                 TUẦN 04 NĂM HỌC 2017-2018

                                  TỪ NGÀY 04.09.2017 ĐẾN NGÀY 10.09.2017

 

 

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI     Nghỉ bù ngày 02/9/2017.

 

 
04/09/2017
THỨ BA 9h00 Phòng họp Nghiệm thu giáo trình “Phân tích văn bản văn học” Thành viên hội đồng
05/09/2017
THỨ TƯ

06/09/2017

       
14h00-15h30 P. 410, A1 Đại hội chi bộ Khoa NN&VH Pháp, nhiệm kỳ 2017-2020. Toàn thể Đảng viên
THỨ NĂM

07/09/2017

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
THỨ SÁU        
08/09/2017
THỨ BẢY

09/09/2017

6h20 (cả ngày) C1, CTKP Tổ chức thi Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017. CBCT theo quyết định
       
CHỦ NHẬT

10/09/2017

6h20 (cả ngày) C1, CTKP Tổ chức thi Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017. CBCT theo quyết định

 

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...