Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa NN & VH Pháp – Tuần 03 năm học 2017 – 2018 (28.08 – 03.09.2017)

                                           KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP

    

                                                    LỊCH CÔNG TÁC

                                         TUẦN 03 NĂM HỌC 2017-2018

                                 TỪ NGÀY 28.08.2017 ĐẾN NGÀY 03.09.2017

 

 

Nghỉ lễ 02/9/2017: Các đơn vị được nghỉ từ ngày 02/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017 (trong đó ngày 04/9/2017 nghỉ bù cho ngày thứ Bảy, 2/9/2017).

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI        
28/08/2017
THỨ BA 13h30 Phòng họp Họp chuyên môn tổ THT1 Giảng viên tham gia giảng dạy tổ THT 1

 

29/08/2017
THỨ TƯ

30/08/2017

       
14h00 – 16h00 Phòng Hội Thảo Họp khoa Toàn thể cán bộ khoa
THỨ NĂM

31/08/2017

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
THỨ SÁU 10h00-11h30 P 410 A1 Họp về kế hoạch thanh lý tài sản, công cụ năm 2017 Cô Nguyễn Thanh Hoa
01/09/2017
THỨ BẢY

02/09/2017

       
       
CHỦ NHẬT

03/09/2017

       

 

 

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...