Tiếng Việt
French

Cơ cấu tổ chức

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP

Địa chỉ:  Khu Công trình Khoa Pháp, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Điện thoại:  046.680.7759

E mail:

TRƯỞNG KHOA: PGS.TS. Đinh Hồng Vân

Điện thoại: 04 62 53 77 21  – 0912370658

CoCauKhoa

Tổng số cán bộ: 52
Biên chế: 42 Cán bộ nam: 13 Phó Giáo sư: 6
Hợp đồng: 10 Cán bộ nữ: 41 Tiến sĩ: 10
Giảng viên chính: 9 Thạc sĩ: 28
Giảng viên: 41 Cử nhân: 8
Chuyên viên: 2 Đi học TS  Pháp+Bỉ: 9

BAN CHỦ NHIỆM

  1. PGS.TS. Đinh Hồng Vân – Trưởng Khoa.
  2. TS. Đặng Thị Thanh Thúy – Phó Trưởng khoa.

VĂN PHÒNG

  1. Nguyễn Thị Thanh Vân
  2. Phạm Trường Xuân

Download xem chi tiết tại đây

FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...