Tiếng Việt
French

Cơ cấu tổ chức

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP

Địa chỉ:  Khu Công trình Khoa Pháp, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Điện thoại: 02466807759

E mail:

TRƯỞNG KHOA: PGS.TS. Đinh Hồng Vân

Điện thoại: 04 62 53 77 21  – 0912370658

CoCauKhoa

Tổng số cán bộ: 52
Biên chế: 42 Cán bộ nam: 13 Phó Giáo sư: 6
Hợp đồng: 10 Cán bộ nữ: 41 Tiến sĩ: 10
Giảng viên chính: 9 Thạc sĩ: 28
Giảng viên: 41 Cử nhân: 8
Chuyên viên: 2 Đi học TS  Pháp+Bỉ: 9

BAN CHỦ NHIỆM

  1. PGS.TS. Đinh Hồng Vân – Trưởng Khoa.

Điện thoại : 0912370658

Email : dhvan2001@gmail.com

2. TS. Đặng Thị Thanh Thúy – Phó Trưởng khoa.

Điện thoại : 0941758828

Email : thuy8374397@gmail.com

3. TS. Nguyễn Thanh Hoa – Phó Trưởng khoa

Điện thoại : 0934868388

Email : ngthanh.hoa05@yahoo.com

VĂN PHÒNG

  1. Phạm Trường Xuân
  2. Hoàng Minh Thúy

Điện thoại : 02466807759

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...